โรคที่พบบ่อยในแมว

โรคที่พบบ่อยในแมว

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและได้รับความนิยมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ แมวก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ โรคที่พบบ่อยในแมว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

โรคติดต่อในแมว

โรคติดต่อในแมวเกิดจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว หรือปรสิต โรคติดต่อในแมวสามารถแพร่กระจายได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับแมวป่วย หรือการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

โรคติดต่อในแมวที่พบบ่อย ได้แก่

 • โรคหัดแมว (Panleukopenia) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสพาร์โวไวรัส เป็นโรคที่ร้ายแรงในแมวทุกช่วงอายุ อาการของโรคหัดแมว ได้แก่ ไข้ เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย และเสียชีวิตได้
 • โรคหวัดแมว (Feline Viral Rhinotracheitis) เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส 2 ชนิด คือ ไวรัสเริมและไวรัสคาลิซิ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมวทุกช่วงอายุ อาการของโรคหวัดแมว ได้แก่ น้ำมูก จาม ตาอักเสบ ไอ และอาจเกิดปอดอักเสบได้
 • โรคเอดส์แมว (Feline Immunodeficiency Virus) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอดส์แมว เป็นโรคที่ร้ายแรงในแมว อาการของโรคเอดส์แมว ได้แก่ น้ำหนักลด ขนร่วง ท้องเสีย ติดเชื้อซ้ำซ้อน และเสียชีวิตได้
 • โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่ร้ายแรงในแมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ รวมถึงมนุษย์ อาการของโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ซึม อาเจียน น้ำลายไหลมาก กลัวน้ำ กลัวแสง และเสียชีวิตได้
 • โรคผิวหนังแมว (Feline skin disease) โรคผิวหนังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแมว โรคนี้สามารถเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย เห็บหมัด ภูมิแพ้ หรือการแพ้อาหาร ซึ่งถ้าหากแมวเป็นเชื้อราก็จะสามารถติดต่อสู่คนได้ หรือที่เรียกว่า “เชื้อราแมว

โรคไม่ติดต่อในแมว

โรคไม่ติดต่อในแมวเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม โรคไม่ติดต่อในแมวสามารถแบ่งออกเป็นโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลัน

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในแมวที่พบบ่อย ได้แก่

 • โรคไตวาย (Renal Failure) เป็นโรคที่เกิดจากไตทำงานผิดปกติ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมวสูงอายุ อาการของโรคไตวาย ได้แก่ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำมาก น้ำหนักลด อาเจียน และอาจเสียชีวิตได้
 • โรคตับวาย (Hepatic Failure) เป็นโรคที่เกิดจากตับทำงานผิดปกติ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมวสูงอายุ อาการของโรคตับวาย ได้แก่ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อาเจียน ท้องผูก และอาจเสียชีวิตได้
 • โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมวทุกช่วงอายุ อาการของโรคเบาหวาน ได้แก่ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำมาก กินเก่ง แต่น้ำหนักลด และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้

โรคไม่ติดต่อเฉียบพลันในแมวที่พบบ่อย ได้แก่

 • โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Urinary Stones) เป็นโรคที่เกิดจากนิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมวเพศผู้ อาการของโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ปัสสาวะเจ็บปวด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่สามารถปัสสาวะได้
 • โรคหัวใจ (Cardiovascular Disease) เป็นโรคที่เกิดจากหัวใจทำงานผิดปกติ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมวสูงอายุ อาการของโรคหัวใจ ได้แก่ หายใจลำบาก ไอ อ่อนเพลีย และอาจเสียชีวิตได้
 • โรคมะเร็ง (Cancer) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมวทุกช่วงอายุ มะเร็งในแมวสามารถเกิดได้หลายชนิด เช่น มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม

วิธีป้องกันโรคในแมวที่ดีที่สุดคือ พาแมวไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนด นอกจากนี้เจ้าของแมวควรดูแลสุขภาพของแมวให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยให้อาหารที่ดีและเหมาะสมกับวัย พาแมวไปออกกำลังกายเป็นประจำ และดูแลความสะอาดของแมวอย่างสม่ำเสมอ