นกแก้ว

นกแก้ว (Parrot)

นกแก้ว (Parrot) เป็นนกที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนทั่วโลก พบกระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกาใต้ ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา นกแก้วเป็นนกที่ฉลาดเฉลียว และสามารถเลียนเสียงมนุษย์ได้ จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงเป็น สัตว์เลี้ยง

นิสัยทั่วไปของนกแก้ว

นิสัยนกแก้ว  เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง นกแก้วที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงจึงต้องการความรัก ความเอาใจใส่ และความสนใจจากเจ้าของ นกแก้วบางสายพันธุ์อาจแสดงความผูกพันกับเจ้าของสูง ต้องการอยู่ใกล้เจ้าของตลอดเวลา นกแก้วเป็นสัตว์ที่มีความฉลาด เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นกพูดได้ สามารถฝึกให้พูดได้ ฝึกให้ทำตามคำสั่งต่างๆ ได้ และสามารถเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ได้ เช่น การเดิน การวิ่ง การขี่จักรยาน เป็นต้น

สายพันธุ์นกแก้วที่นิยมเลี้ยง

นกแก้ว

นกแก้วซันคอนัวร์ เป็นนกแก้วขนาดเล็ก ขนสีเหลืองสดใส นิสัยขี้เล่น และสามารถฝึกให้พูดได้

นกแก้วเลิฟเบิร์ด เป็นนกแก้วขนาดเล็ก ขนสีสันสดใส นิสัยร่าเริง ชอบอยู่กันเป็นคู่

นกแก้วมาคอร์ เป็นนกแก้วขนาดใหญ่ ขนสีสันสดใส นิสัยฉลาด และสามารถฝึกให้พูดได้

นกแก้ว

นกแก้วฟอพัส เป็นนกแก้วขนาดเล็ก ขนสีสันสดใส นิสัยขี้เล่น และสามารถฝึกให้พูดได้

การเตรียมตัวก่อนเลี้ยงนกแก้ว

ก่อนที่จะตัดสินใจ เลี้ยงนกแก้ว ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนกแก้วสายพันธุ์ต่างๆ ให้ดี เพื่อเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับตนเอง และสภาพแวดล้อมของบ้าน นอกจากนี้ ควรเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงนกแก้ว ได้แก่

นกแก้ว
นกแก้ว

ภาพจาก :: TMforpus ฟอพัสจิ๋วชลบุรี

 • กรงนกแก้วขนาดใหญ่พอที่จะให้นกแก้วได้บิน และออกกำลังกาย
 • อาหารนกแก้วชนิดสำเร็จรูป
 • ผลไม้ และ ผักสด
 • ของเล่นสำหรับนกแก้ว
 • น้ำสะอาด

นกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

 • การให้อาหาร ควรให้อาหารนกแก้วชนิดสำเร็จรูปวันละ 2-3 ครั้ง เสริมด้วยผลไม้และผักสดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
 • การทำความสะอาดกรง ควรทำความสะอาดกรงนกแก้วอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • การอาบน้ำ ควรอาบน้ำนกแก้วสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
 • การพานกแก้วไปเดินเล่น ควรพานกแก้วไปเดินเล่นนอกบ้านสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
 • การจับนกแก้ว ควรจับนกแก้วอย่างเบามือ และระมัดระวัง

ในการเลี้ยง นกแก้ว ควรคำนึงถึงข้อควรระวัง ดังนี้

 • นกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอายุยืนยาว ควรพิจารณาความพร้อมของตนเองในการเลี้ยงนกแก้วอย่างยาวนาน
 • นกแก้วเป็นสัตว์สังคม ควรเลี้ยงนกแก้วอย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป
 • นกแก้วเป็นสัตว์ที่มีเสียงดัง ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างในการเลี้ยงนกแก้ว

การเลี้ยงนกแก้ว เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน และน่าประทับใจ แต่ต้องอาศัยความเอาใจใส่ และการดูแลอย่างเหมาะสม จึงจะได้นกแก้วที่สุขภาพดี และมีความสุข

สัตว์เลี้ยงตัวเล็กอื่นๆที่น่าสนใจ :: เม่นแคระ